روش های نگهداری درست خودرو شامل چه مواردی می باشند؟

خیلی از رانندگان در هنگام رانندگی و یا خرید خودرو در پی استفاده از روش های مختلفی برای نگهداری درست خودرو و تامین امنیت آن از لحاظ وسایلش می باشند تا بدین طریق از وارد آمدن آسیب های آتی بر روی خودرو خود جلوگیری کنند که اکنون گلد ویترین به بررسی آنها می پردازد.

نگهداری از خودرو

راه های نگهداری درست خودرو

برای نگهداری درست خودرو باید همیشه قبل از شروع به رانندگی لاستیک ها و میزان باد آنها را چک کرد و در هنگام باز کردن درب ها برای نشستن در خودرو نیز ابتدا به اطراف دقت کنیم تا وسیله نقلیه ای عبور نکند.

رانندگان بهتر است در هنگام گیر کردن در ترافیک ها و پشت چراغ قرمز ها دنده را خلاص کنند تا فشار کمتری به کلاج و گیربکس وارد آید.

تعویض نکردن روغن گیربکس نیز می تواند یکی از دلایل خوب برای نگهداری درست خودرو باشد زیرا در صورت تعویض به موقع آن سبب خوب کار کردن گیر بکس خودرو می شویم.

همچنین تعویض مرتب فیلتر روغن نیز سبب ایجاد هزینه کمتری برای نگهداری و تعمیر موتور خودرو می گردد.

یکی دیگر از روش های نگهداری درست خودرو این مورد می باشد که در زمان حرکت در اتوبان ها بهتر است شیشه ها را بالا کشیده زیرا پایین بودن آنها سبب مصرف سوخت بالا می گردد.

نگهداری از خودرو

برای وارد نشدن آسیب به خودرو بهتر است در هنگام خاموش کردن خودرو ابتدا آرام و کم کم کلاج را بالا بیاوریم و سپس ترمز را فشار دهیم تا از آسیب به خودرو جلوگیری کنیم.

همچنین در هنگام رانندگی به خط کشی های موجود در لاین های مختلف دقت کنیم تا از تصادفات جلوگیری شود.

باید همیشه باک خودرو را پر از سوخت کنیم زیرا مقدا کم سوخت سبب آسیب به موتور خودرو می گردد و این یکی از روش های امنیت خودرو است که بسیاری از افراد از آن غافل می باشند.

اگر همین نکات ساده به خوبی انجام نشود گاها حتی نیاز مند هزینه کردن میشویم که یکی از این موارد از جمله تماس گرفتن با یک امداد خودرو جهت حمل خودروی عزیزمان شویم !

استفاده به موقع و مناسب در مکان های مختلف و روز های بارانی از ترمز و کلاج و همچنین تنظیم دور موتور نیز می تواند از روش های موثر نگهداری درست خودرو باشد.

همچنین ناگفته نماند که وقتی با سرعت زیادی حرکت می کنیم و یک دفعه ترمز می کنیم و آن را می فشاریم خطرناک است و مصرف سوخت بالا می رود و بهتر است کم کم سرعت را کم کنیم.

از روش های دیگر نگهداری درست خودرو جدا کردن باتری ماشین در زمانی است که خودرو خاموش می باشد در صورتی که بیشتر افراد این اقدام را در زمانی که اتومبیل روشن است انجام می دهند.

برای نگهداری خودرو بهتر است، فیلتر بنزین، لنت و شمع خودرو را پس از طی مسافت هایی مابین ۱۵۰۰ تا دو هزار کیلومتر تعویض کنیم تا به خودرو آسیبی وارد نیاید.

همچنین باید در بسیار از موارد به رنگ دود خارج شده از اگزوز نگاه کنیم و در صورتی که سیاه بود به تعمیرگاه مراجعه کنیم تا از آسیب های بیشتر به آن جلوگیرینگهداری درست خودرو  2 کنیم.

توجه به نکاتی در مورد ظاهر خودرو

برای نگهداری و محافظت از رنگ خودرو در زیر آفتاب، باران و گرد و غبار باید از پارچه و یا چادری برای انداختن روی آن استفاده کنیم.

برای نگهداری درست خودرو بهتر است در هنگام رانندگی حتما به علائم هشدار دهنده و یا صداهای ناخوشایند در خودرو دقت کنیم تا بتوان زود از آسیب ها جلوگیری کرد.

یکی دیگر از راه های مثبت تامین امنیت خودرو در هنگام رانندگی این است که در هنگام حرکت فاصله مناسبی با خودرو جلویی به خصوص در زمان هوای بارانی و حرکت در جاده های لغزنده داشته باشیم و سرعت را هم کم کنیم.

برای نگهداری درست خودرو بهتر است هر چند وقت یک بار لولاهای درب های خودرو را روغن کاری کنیم تا به راحتی باز شوند.