1
2
3
امداد خودرو ایران
1

رفع عیب خودرو در محل در صورت امکان به صورت ۲۴ ساعته

2

و ارائه مشاوره فنی از طریق تلفن سراسری ۰۹۶۴۴۰

3

و ارائه مشاوره فنی از طریق تلفن سراسری ۰۹۶۴۴۰

شعار : هیچکس در راه نمی ماند …

مهمترین خدمت شرکت امداد خودرو ایران خدمت رسانی و امداد به صورت سیار می باشد که به دارندگان خودروهای تولیدی زیر ده سال ارائه می گردد.

  • رفع عیب خودرو در محل در صورت امکان به صورت ۲۴ ساعته
  • انجام و راه اندازی و راهنمایی تلفنی در خصوص رفع ایراد
  • اعزام و یا حمل خودرو آسیب دیده به تعمیرگاه و یا پارکینگ در صورت نیاز
  • ارائه خدمات تعمیرگاهی در محل
  • و ارائه مشاوره فنی از طریق تلفن سراسری ۰۹۶۴۴۰ از دیگر خدمات امداد خودرو ایران است.

چنانچه امکان راه‌اندازی خودروی مشتری در محل نباشد خودرو توسط شرکت امداد خودرو ایران به نزدیکترین پارکینگ یا تعمیرگاه مجاز حمل میشود.

1
2
3
امداد خودرو ایران
1

رفع عیب خودرو در محل در صورت امکان به صورت ۲۴ ساعته

2

 انجام و راه اندازی و راهنمایی تلفنی در خصوص رفع ایراد

3

و ارائه مشاوره فنی از طریق تلفن سراسری ۰۹۶۴۴۰

بیش از ۱۰٫۰۰۰ کاربر

تعداد مشتریان

24/7 پشتیبانی

ساعات پشتیبانی

بیش از ۲۰ سال

سال تاسیس